top of page

SAMARBETEN

Vi samarbetar med organisationer som har dom människor, den kompetens och den kreativitet som behövs för att identifiera specifika problem och hitta långsiktiga lösningar som i sin tur leder till ökad livskvalitet. 

Projekt

Ju bättre ett problem och dess möjliga lösning definieras och formuleras, som ett projekt desto större är vårt intresse att engagera oss, speciellt om det rör sig om missförhållanden som förbisetts eller försummats av det offentliga eller andra organisationer. 

Ömsesidighet

Förutom investeringar bidrar vi även med vår erfarenhet av entreprenörskap och att starta företag. Vi förväntar oss att våra samarbetspartners bidrar med sin drivkraft och sin vilja att tänka nytt. 

Nätverk

Vi ser vår investering som en del av ett större sammanhang där både vårt eget och vår samarbetspartners nätverk ingår och vill att våra samarbetspartners nätverk kännetecknas av bred kunskap, informationsutbyte och transparens.

Inspirationsspridning

Vi vill att de projekt och organisationer vi investerar i skall växa vidare i egenskap av förebilder och opinionsbildare, inte bara inom sitt eget område utan även i samhället i stort.

Exempel på samarbeten

49234105211_084b1b7177_o.jpg
RS13711_RightLivelihood_2R_Pos_RGB.png

Right Livelihood

Right Livelihood-stiftelsen hedrar och stöttar modiga människor som löser globala problem. Varje år utses fyra Right Livelihood-pristagare. Stiftelsen erbjuder pristagarna långvarigt stöd och ser som sin roll att vara deras sköld och megafon. Särskilda skyddsinsatser görs för pristagare vars liv och frihet hotas.

Läs mer

1. Kheyti Greenhouse Outside.jpg
1549614176799Kheyti Logo-tag.png

Kheyti

Kheyti hjälper små jordbrukare i Indien att förbättra sina skördar och få större avkastning på sitt jordbruk genom en lågkostnadslösning där man kombinerar teknik, utbildning och uppföljning. De har utvecklat ett växthus ”a Greenhouse-in-a-box” som gör det möjligt att minska vattenåtgången och samtidigt öka produktionen

Läs mer

vykort framsida.jpg
p5gphpu0esylapgqkilc_edited.png

GAPF

GAPF är en sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld. GAPF vänder sig till både män och kvinnor som på ett eller annat sätt är utsatta för – eller berörda av hedersrelaterat våld. Förutom att aktivt hjälpa de utsatta jobbar de med informationsspridning och opinionsbildning. 

Läs mer

Mitt Liv_03.jpg
mitt-liv-logo.png

Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Genom mentorprogrammet Mitt Livs Chans stöttar de idag cirka 1000 personer per år med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning att nå jobb motsvarande sin kompetens. Mitt Liv bedriver även konsultverksamhet med fokus på att stötta företag och organisationer i frågor kring mångfald och inkludering.

Bygger billiga, jordbävningssäkra hus för fattiga familjer i Nepal. Miljoner människor i Nepal bor i tillfälliga skydd som fungerar som hus. Buil up Nepal Engineering stöttar och utbildar lokala entreprenörer för att starta mikrobyggföretag i sin egen by och lär dem att producera CSEB (Compressed Stabilized Earth Bricks) samt att bygga jordbävningssäkra hus till ungefär 30% lägre kostnad än traditionella material. Build upp Nepal Engineering har vi utbildat över 250 entreprenörer att bygga 4500 hus till fattiga familjer i Nepal.

IMG_2069.jpeg
networks%20logga_edited.png

Networks

Networks arbetar i Rumänien med att förbättra livsvillkoren för romer och motverka diskrimineringen av den romska befolkningen. Med utbildning för barnen, hjälp till självhjälpsprojekt och arbetsskapande verksamheter bedriver Networks ett omfattande och långsiktigt arbete bland de allra fattigaste i Rumänien.

Läs mer

Faktum 2019.jpg
logo_magenta.png

Faktum

Gatutidningen Faktum ger försäljarna en möjlighet till egen inkomst och ett socialt sammanhang. Försäljarna investerar sina egna pengar när de köper tidningen och behåller hälften när den säljs vidare på gatan.

Läs mer

Panama Ecosystem Restoration Project

Ett projekt i Jaguar Falls, Panama som förvaltar mark med en ambition om att bevara naturen och utveckla ekosystemet. Området har en fantastisk natur; klart vatten rinner genom regnskogen, och vi ser redan att trädens växtlighet återhämtas. Vi vill hålla denna dal trygg för djur och natur i framtiden. Vänner och allierade som arbetar med oss ​​hjälper oss att förverkliga denna dröm så att denna skog också blir en resurs för grannar, för Panama, för världen och jaguaren. Allt är möjligt när vi samarbetar om den gemensamma visionen att bevara naturen och återställa ekosystem.

bottom of page