top of page

SAMARBETEN

Vi samarbetar med organisationer som har dom människor, den kompetens och den kreativitet som behövs för att identifiera specifika problem och hitta långsiktiga lösningar som i sin tur leder till ökad livskvalitet. 

Projekt

Ju bättre ett problem och dess möjliga lösning definieras och formuleras, som ett projekt desto större är vårt intresse att engagera oss, speciellt om det rör sig om missförhållanden som förbisetts eller försummats av det offentliga eller andra organisationer. 

Ömsesidighet

Förutom vårt finansiella stöd bidrar vi även med vår erfarenhet av entreprenörskap och att starta företag. Vi förväntar oss att våra samarbetspartners bidrar med sin drivkraft och sin vilja att tänka nytt. 

Nätverk

Vi ser vår investering som en del av ett större sammanhang där både vårt eget och vår samarbetspartners nätverk ingår och vill att våra samarbetspartners nätverk kännetecknas av bred kunskap, informationsutbyte och transparens.

Inspirationsspridning

Vi vill att de projekt och organisationer vi investerar i skall växa vidare i egenskap av förebilder och opinionsbildare, inte bara inom sitt eget område utan även i samhället i stort.

Exempel på samarbeten

Faktum 2019.jpg
logo_magenta.png

Faktum

Gatutidningen Faktum ger försäljarna en möjlighet till egen inkomst och ett socialt sammanhang. Försäljarna investerar sina egna pengar när de köper tidningen och behåller hälften när den säljs vidare på gatan.

Läs mer

vykort framsida.jpg
p5gphpu0esylapgqkilc_edited.png

GAPF

GAPF är en sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld. GAPF vänder sig till både män och kvinnor som på ett eller annat sätt är utsatta för – eller berörda av hedersrelaterat våld. Förutom att aktivt hjälpa de utsatta jobbar de med informationsspridning och opinionsbildning. 

Läs mer

1. Kheyti Greenhouse Outside.jpg
1549614176799Kheyti Logo-tag.png

Kheyti

Kheyti hjälper små jordbrukare i Indien att förbättra sina skördar och få större avkastning på sitt jordbruk genom en lågkostnadslösning där man kombinerar teknik, utbildning och uppföljning. De har utvecklat ett växthus ”a Greenhouse-in-a-box” som gör det möjligt att minska vattenåtgången och samtidigt öka produktionen

Läs mer

IMG_2069.jpeg
networks%20logga_edited.png

Networks

Networks arbetar i Rumänien med att förbättra livsvillkoren för romer och motverka diskrimineringen av den romska befolkningen. Med utbildning för barnen, hjälp till självhjälpsprojekt och arbetsskapande verksamheter bedriver Networks ett omfattande och långsiktigt arbete bland de allra fattigaste i Rumänien.

Läs mer

49234105211_084b1b7177_o.jpg
RS13711_RightLivelihood_2R_Pos_RGB.png

Right Livelihood

Right Livelihood-stiftelsen hedrar och stöttar modiga människor som löser globala problem. Varje år utses fyra Right Livelihood-pristagare. Stiftelsen erbjuder pristagarna långvarigt stöd och ser som sin roll att vara deras sköld och megafon. Särskilda skyddsinsatser görs för pristagare vars liv och frihet hotas.

Läs mer

RSFSW_C.png

Reportrar utan gränser

Reportrar utan gränser, RSF, är en ideell organisation som arbetar med press- och yttrandefrihetsfrågor. Yttrandefrihet är en av de viktigaste rättigheterna vi har. Trots det har hälften av världens befolkning inte rätt att säga, läsa, skriva eller trycka vad de vill. Reportrar utan gränser arbetar för att ändra detta.

Läs mer

bottom of page