top of page

VI INVESTERAR I MÄNNISKOR

Sätila Foundation är en stiftelse som investerar i människors livskvalitet genom att stödja och investera i organisationer som främjar demokrati, yttrandefrihet och bekämpar fattigdom, utanförskap och förtryck.

Vårt mål är att varje enskild människa ges möjlighet att utifrån sina unika förutsättningar utveckla sin fulla potential för att skapa sig ett rikt liv.

Livskvalitet förutsätter förutom dom grundläggande behoven också att bli bemött med värdighet, respekt och fördomsfrihet.  

bottom of page